Aktív oxigénes fehérítő 500g – MosóMami

1 730 Ft

Leírás

Aktív oxigénes fehérítő, vagyis 100% nátrium-perkarbonát. Folttisztító adalék anyag, környezetkímélő fehérítő szer hagyományos, vagy mosódióval történő mosáshoz. A vízzel elkevert oxi pépet teheti közvetlenül a foltra vagy a mosószer folttisztító adagolójába por formátumban vagy vízzel kissé elkeverve, így alacsony hőfokon is hatékony.

Kiszerelés: 500g

Veszélyességi figyelmeztetések:

H318 súlyos szemkárosodást okoz

H302 lenyelve ártalmas

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék címkéjét

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat

P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező

P305+P351+P338 szembe kerülés esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz

P301+P312 Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

P210 hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás!